Marijke Ridderhof

 

Kunst heeft altijd in het leven van Marijke centraal gestaan. 'Een dag niets gemaakt is een dag niet geleefd'.

Omdat zij tevens leerkracht is én als combinatiefunctionaris 'Kunst en Cultuur' voor de gemeente werkt, kan zij kunst, kind en onderwijs goed combineren. De verarming in de maatschappij op het gebied van kunst raakt haar zeer. Zij hoopt door het lesgeven op scholen over kunst én het creatief omzetten van wat er geleerd wordt, het kind de basis te geven voor een maatschappij waar kunst gezien wordt als een noodzakelijk onderdeel dat hoort bij de ontwikkeling van de mens. Op scholen wordt zij dan ook omarmd als 'de Kunstjuf'.

 

In haar eigen werk staan kracht, beweging en emotie centraal.

Vanaf het begin van haar carriëre tot op heden wordt er gebruik gemaakt van diverse materialen.

Brons, cement, kunsthars en polyester, maar ook het hergebruiken van materialen zoals bijvoorbeeld fietsband is voor haar een uitdaging. 'Niet geprobeerd is niet geleerd' is dan ook haar motto.

Op beide fronten, figuratief en abstract, is Marijke kundig.

 

Het laatste jaar houdt zij zich zeer intensief bezig met gebeurtenissen in onze maatschappij en misstanden in de wereld.

Zij is momenteel  bezig met het project: 'Zoetermeer geeft zich bloot' in samenwerking met twee andere kunstenaars én de Zoetermeerse bevolking.

Dit is gedeeltelijk terug te vinden op deze site.

Ook is zij  bezig met geloofsstrijd ,terrorisme,vernietiging van de aarde,woningnood enz.

Hierbij zal hout, in combinatie met andere materialen, voor het eerst ingezet worden.

 

Hieronder twee filmpjes over het belang van creativiteit in de ontwikkeling van de mens.

De 'Kunstjuf' 

Een interview met Marijke Ridderhof omtrent cultuureducatie.

Het leverde de school een prijs op van €10.000 te besteden aan 'Kunst en Cultuur".